Primary tabs

Newsletter December 2019

December 2019

NOVICE ORGANOV EUSALP

 

EVROPSKA KOMISIJA

Sodelovati- Koordinirati- Koncentrirati: 3. EUSALP letni forum je bil ključni trenutek za naslednje programe EU znotraj alpske regije.

Evropska komisija je skupaj z italijanskim predsedstvom EUSALP organizirala 3. letni forum v Milanu, ki je predstavljal ključni trenutek za oblikovanje naslednjih programov EU znotraj alpske regije. Tri ključne besede pri krepitvi izzivov in prednostnih nalog pri EUSALP, z vsemi deležniki, javnimi uradi, zasebnimi podjetji, NVO-ji in civilno družbo: Sodelovati, da lahko obravnavamo spremembe, koordinirati za povečevanje priložnosti financiranja in koncentrirati se za še višji vpliv. 
Odkrijte več

Zabeležite si datum! 19. in 20. februarja se bomo srečali v Bruslju, da umestimo sodelovanje znotraj programov EU za obdobje 2021-2027!

Od 17. do 21. februarja bo Evropska komisija DG REGIO v Bruslju gostila Teden evropskih makroregionalnih strategij, kjer bodo potekali številni pomembni dogodki povezani s štirimi makroregionalnimi stratregijami. Več informacij je na voljo tukaj!

 

IDEJNE PREDSTAVITVE PROJEKTOV 2019: TO SO ZMAGOVALCI!

Na letnem forumu v Milanu je pet mladih finalistov IDEJNE PREDSTAVITVE PROJEKTOV 2019 svoje ideje predstavilo v živo na odru. Občinstvo je izbralo tri zmagovalce:

Prvo mesto sta si prislužila Finn Wilkesmann in Mario Traunsprungen iz Nemčije ter kot nagrado prejela 5.000 evrov za idejo posredovanja nočitvenih zmogljivosti, ki so blizu narave in se nahajajo v Alpah s pomočjo aplikacjije in spletne strani »MyCabin«.
Sofia Farina in Nicholas Rodigari iz Italije predlagata ustanovitev dopolnilne lokalne valute »Edelweiss« v alpski regiji, da bi tako podprli lokalno gospodarstvo. Za drugo mesto sta prejela nagrado 3.000 evrov.
Alice Alcaini, Riccardo Omacini in Stefano Trapeletti so dosegli tretje mesto in dobili nagrado 2.000 evrov. Projekt »Don‘t Drain Out Your Alps [Ne izsušite vaših Alp]« želi zmanjšati hidrološka tveganja s pomočjo teras iz suhozidov, kjer bi se zbirala in ponovno uporabljala deževnica.

Nagrade sta podelila Jean-Pierre Halkin iz Evropske komisije in predsednica francoske regije Bourgogne-Franche-Comté Marie-Marguerite Dufay. IDEJNE PREDSTAVITVE PROJEKTOV 2019 so organizirali Evropska komisija, avstrijska zvezna dežela Tirolska in italijansko predsedstvo EUSALP kot del »youth.shaping.EUSALP«. Sledite nam na Instagramu in na Facebooku, da ne boste izpustili priložnosti za idejno predstavitev vašega projekta v Franciji 2020!

Več informacij

 

 

FRANCOSKO PREDSEDSTVO

"Francosko predsedstvo EUSALP predstavlja svoj program dela za 2020"

2020 bo Francija skupaj z regijami Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté and Provence-Alpes-Côte d‘Azur predsedovala Strategiji EU za alpsko regijo v skladu prednostnimi načeli: participacija, umestitev, kohezija, mladi, pragmatičnost, konkretnost in promocija. Namen francoskega predsedstva za naslednje leto je pospešiti ekološki prehod območja EUSALP s ciljem boja proti podnebnim spremembam. V skladu s tem programom je predsedstvo na 3. letnem forumu EUSALP v Milanu predstavilo novi slogan: »Skupaj za bolj zeleno alpsko regijo«. Prav tako je bil predstavljen začasni koledar prireditev, ki se bo začel z dogodkom francoskega predsedstva v Lyonu 4. in 5. februarja 2020.

Delovni program si lahko preberete tukaj

 

AKCIJSKA SKUPINA 1

Alpe: edinstven prostor za preverjanje modelov trajnostnega razvoja

Gore zaznamujejo alpsko regijo. To je razlog, da je v središču pozornosti delavnice za trajnostni razvoj gorskih območij posebna pozornost bila posvečena trajnostnemu razvoju. Delavnica je potekala v okviru tretjega letnega foruma EUSALP in v sodelovanju z UNIMONT-om - Univerzo za gore (Univerza v Milanu).  Delavnica se je posvetila trenutnim potrebam pri boljši integraciji gorskih območij v regionalne, nacionalne in evropske politike. Govorci so poudarili potrebo in pripravljenost preobrazbe trenutnih okvirjev, da bi tako premostili razkorak med mesti in majhnimi alpskimi vasicami, zmanjšali vpliv človek ter valorizirali naravne vire.
V okviru delavnice so poudarili potrebo po vzpostavitvi novih celostnih politik za gorska območja, kjer bi povezali ekonomske, socialne in okoljske razsežnosti gora z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja. Trenutna priložnost je boljša umestitev potreb in priložnosti gorskih območij v nacionalne strateške načrte, ob upoštevanju novega programskega obdobja EU. Razdelili bodo izjavo, kjer bodo vključene določene prednostne naloge, katerih namen je olajšati usmeritve do integracije politik in koherentnosti ter vključevanja posebnosti gorskih območij v nacionalne in evropske agende.

 

AKCIJSKA SKUPINA 2

Dogodki in nova študija o razpoložljivih možnostih za financiranje biogospodarstva

Naslednji dogodki, ki so povezani z AS2 so potekali v drugi polovici leta 2019:

12.09.2019  »Alpski forum pametne industrije« v Roveretu (podskupina digitalna industrija)
16.-17.09.2019 Inovacijska delavnica na prostem »V smeri trajnostne prihodnosti zdravstvenega turizma« v narodnem parku Schwarzwald (podskupina zdravstveni turizem)
17.10.2019 Delavnica o biogospodarstvu v Linzu in izmenjava rezultatov na 4. dnevih biogospodarstva (27.-28.11.2019) v Stuttgartu (podskupina biogospodarstvo)
04.-05.11.2019 Delavnica »Mednarodni dialog o biogospodarstvu na območju celotnih Alp« v Milanu (podskupina biogospodarstvo)

Nova »Študija o razpoložljivih možnostih za financiranje biogospodarstva v alpski regiji« zagotavlja pregled trenutnih in prihajajočih možnostih financiranja biogospodarstva s posebnim poudarkom na SMP-jih. Nova študija »Lesni tokovi v gozdovih alpske regije« bo ponudila več informacij o delu podskupine »Les«. Več informacij

   

AKCIJSKA SKUPINA 3

Primerjalna študija prihodnosti skupaj z AlpGov 2

Končno poročilo »Dualni sistemi v regijah območja Alp«, ki sta ga uredila S. D’Agostino in S. Vaccaro, dva raziskovalca pri INAPP, je bilo zaključeno 2019. Raziskovalca pri INAPP sta izvedla primerjalno študijo sedmih modelov, ki obstajajo v državah na območju Alp, kjer sta obravnavala teme trenutne razprave in političnih usmeritev, prav tako s podporo intervjujev nacionalnih strokovnjakov, ki so jih imenovali člani AS3. Poročilo poudarja pomen dualnega izobraževalnega sistema v teh državah, kot koristni instrument za postopno uvajanje mladih v delovno življenje. Nadalje identificira tiste aktivnosti, ki jih lahko izvedejo vsi deležniki, da bi podprli dualne sisteme in spodbujali razvoj bolj sodelujočega in inkluzivnega okolja. Publikacija je sedaj na voljo v italijanščini in angleščini.
Da bi spodbudili širšo diseminacijo smo pripravljeni študijo prevesti v druge jezike. To poročilo je bilo predloženo med konferenco »Dodajanje vrednosti dualnemu sistemu v alpski regiji«, ki je potekala v Povu 16. oktobra 2019, in sta jo soorganizirala DuALPlus in AS3, kjer je bila odlična priložnost za vključitev predstavnikov javnih organov, podjetij in šolstva.

 

AKCIJSKA SKUPINA 4

EUSALP AS4 nadaljuje s promoviranjem trajnostne mobilnosti v alpski regiji

Ob koncu leta se EUSALP AS4 lahko ozre nazaj na številne dosežke:
Pri Zaključnem dogodku CrossBorder - ARPAF predstavitvenega projekta - so se deležniki močno zavezali politični kapitalizaciji rezultatov projekta pri čezmejni mobilnosti.
AS4 je v tem letu uspešno nadaljevala izvajanje svojega načrta dela. Tako je bila pred kratkim objavljena Študija o ugotavljanju in optimizaciji multi-modalnih logističnih verig in izvedeni so bili dogodki, kjer je potekal dialog s strateškimi partnerji pri implementaciji, da bi tako še nadalje raziskali potenciale za optimizacijo pri upravljanju s praznimi kontejnerji.
Nadalje preučuje AS4 Študija financiranja potencial subvencijskih shem in jih povezuje s prihajajočim načrtom dela za AS4.
Končno je AS4 lahko bistveno prispevala k tehnični Delavnici o povezljivosti italijanskega predsedstva (Trst) in k politični konferenci o prometu (Genova). To tesno sodelovanje že nakazuje uspeh, ki ga pričakujemo za leto 2020: Kot sopredsedujoči AS4 bosta Euregio Tirolska-Južna Tirolska-Trentino in Région Sud–Provence-Alpes-Côte d’Azur tesno sodelovali s francoskim predsedstvom, da bi tako nadaljevali promocijo trajnostne mobilnosti na območju Alp.

 

AKCIJSKA SKUPINA 5

Vmesni rezultati iz dela AS5

Po treh letih dela je v okviru 3. letnega foruma EUSALP akcijska skupina 5 predstavila rezultate, ki jih je dosegla pri svoji 8. seji v Milanu. Glavni rezultati, ki jih je dosegla v teh letih so bili povzeti v Vmesnem poročilu in sta jih predstavila vodji AS Thomas Egger in Carlo Vigna. Kot glavni rezultat sta vodja AS omenila pobudo pametnih vasi, kar je privedlo do projekta znotraj Programa Območje Alp »Pametni digitalni prehod vasi na območju Alp«, »Študija izvedljivosti o transnacionalni povezljivosti v Alpah«, ki je kartirala primer obstoječe povezljive infrastrukture čez celotno alpsko regijo, s katero bi dali na voljo možen načrt intervencije in tehnične repeticije, nadalje so bile predstavljene usmeritve za posege in naložbe ter definirana glavna priporočila, pobuda o čezmejni mobilnosti vsakodnevnih migrantov, ki je predstavljala končne rezultate ARPAF projekta v okviru delavnice na letnem forumu EUSALP v Milanu in pobudo pametnih SMP-jev, kot novi projekt, ki so ga razvili v sodelovanju z AS2 in AS3, katerega namen je razvoj partnerstva, da bi razumeli v kolikšni meri SMP-ji, ki proizvajajo, predelujejo in uporabljajo naravna vlakna, uporabljajo digitalizacijska orodja in pristope. Več informacij je na voljo tukaj.

 

AKCIJSKA SKUPINA 6

Letni forum EUSALP 2019: zanimive razprave in novi prispevki

Znotraj letnega foruma EUSALP v Milanu so potekali številni dogodki, kjer je bila vključena Alpska konvencija in Akcijska skupina 6 (AS6). Generalna sekretarka Alenka Smerkolj je na generalni skupščini EUSALP poudarila, da je več sodelovanja potrebnega ne samo na ravni institucionalnega načina razmišljanja, ampak tudi pri bistvenih in realnih izzivih alpske regije, s katerimi se regija sooča na ravni podnebnih sprememb in trajnosti. 
Med AlpGov zaključno konferenco so vodje AS6 poudarili rezultate, ki so jih dosegli od leta 2016. Ti rezultati so prav tako bili obravnavani v okviru plenarnega zasedanja o varstvu narave na območju Alp, kjer so trije člani AS6, Agostina Lavagnino (regija Lombardija), Francesca Teston (EURAC) in Elisabeth Sötz (WWF Avstrija) spregovorile o projektih, ki so tematsko povezani ali so neposredno izhajali iz dela AS6.
Tematska delavnica »Podnebna kriza in njene posledice za gozd in lesne vrednostne verige«, ki jo je organizirala task force Multifunkcionalni gozdovi in trajnostna raba lesa (sestavljena iz članov AS 2, 6, 7, 8, 9) je ponudila priložnost za aktivno razpravo o tej temi iz različnih zornih kotov.
Alpska konvencija in AS6 sta oba imela stojnico z novimi publikacijami, splošnimi informacijami in zanimivimi outputi.

 

AKCIJSKA SKUPINA 7

Dobrodošle zvezde, dobrodošel LUIGI!

Tri leta dela omogočajo, da lahko poberemo plodove našega dela: na osnovi politične deklaracije »Alpska zelena infrastruktura - združiti moči za naravo, ljudi in gospodarstvo», je AS7 razvila tako imenovano »pobudo zvezd« ter sedaj z veseljem predstavlja in podpira projekte, ki naše zvezde ponesejo v resničnost.
Najprej pozdravljamo Interreg projekt znotraj programa Območje Alp »Povezovanje urbane in notranje alpsko-zelene infrastrukture«, ki ga upravlja metropolitansko območje mesta Milano. Vključuje člane AS7 kot projektne partnerje in njegova uvodna prireditev je potekala v tesni navezavi z letnim forumom EUSALP. Projekt želi prepoznati in valorizirati večkratne prednosti, ki izhajajo iz mreže zelene infrastrukture med gorami/podeželjem in urbanimi območji. Travniški sadovnjaki predstavljajo ključne elemente pri delu z modelnimi regijami znotraj LUIGI-ja.
Prav tako pridobivajo na zagonu pobude v okviru AS7 za rečne projekte, šotna mokrišča in gozdove, prav tako pa projekti financirani iz ARPAF-a (Impuls4Action, REDIAFOR) in čezmejni interreg projekti (INNsieme).
Z LOS DAMA!, enim izmed finalistov nagrade Regiostars 2019 in z ALPBIONET2030 sta dva projekta, ki sta tesno povezana z delom AS, v svojih zaključnih fazah. AS7 se bo posvetila kapitalizaciji outputov. Več informacij je na voljo tukaj!

 

AKCIJSKA SKUPINA 8

Krepitev izmenjave znanja o upravljanju s tveganjem, prilagajanju in gozdovih

V zadnji fazi AlpGov so bile zaključene številne študije in poročila AS8, tj. Kratke politike upravljanja s tveganjem, Platforma za podnebne prilagoditve za območje Alp (CAPA), študija o tveganju za gozdne požare na območju Alp in analiza možnosti financiranja za AS8.
Upravljanje s tveganjem opisuje vključevanje lokalnih deležnikov in potrebo po decentralnih rešitvah. CAPA služi kot portal za politike in prakse prilagajanja na podnebne spremembe. Končno bodo gozdni požari v prihodnosti pomenili vedno večjo grožnjo in okrepiti bo potrebno pripravljenost nanje.
Nadalje so se člani AS8 srečali oktobra 2019 v Vitznauu v Švici. Ne samo, da so razpravljali o svojih aktivnostih, ampak so se informirali o celostnem pristopu preprečevanja naravnih nevarnosti občine Weggis. Septembra je AS8 gostila skupaj s FAO dvodnevno konferenco o zaščitnih funkcijah gozda pri spreminjajočem podnebju. Več kot 80 udeležencev je izmenjalo znanje o izzivih in upravljanju z gorskimi gozdovi. Nadalje so se člani AS8 pridružili task force za Multifunkcionalne gozdove in trajnostno rabo ter so izvedli delavnico pri letnem forumu v Milanu.

 

AKCIJSKA SKUPINA 9

CAESAR: Nova mreža za energetsko učinkovitost malih podjetij v Alpah

Izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti ne samo izboljša konkurenčnost podjetij, ampak predstavlja ključni faktor, če želimo doseči energetske in podnebne cilje Evrope za leto 2030.
Določitev potencialov varčevanja z energijo za majhna podjetja pogosto predstavlja nesorazmerno visoke stroške in napore. CAESAR, ki vključuje EUSALP akcijski skupini 2 in 9, bo vzpostavil profesionalno mrežo deležnikov, katere namen je uvedba politik energetske učinkovitosti v srednjih in malih podjetjih.
Projekt bo definiral benchmarke in ustvaril orodje za preverjanje energetske učinkovitosti z lahkim dostopom, ki je zasnovano na potrebah vseh regij na območju Alp in še posebej zasnovano na potrebah malih podjetij. Tekom projekta bodo izobraženi »energetski tutorji«, ki bodo pomagali podjetjem pri uporabi orodja za upravljanje z energijo CAESAR in izboljšali njihovo energetsko učinkovitost. Tako CAESAR obravnava vrzeli, ki jih je identificirala EUSALP, ko je zasnovala ciljne kvalifikacije deležnikov v regijah, da bi tako definirali primerne ukrepe in spremljali njihovo izvajanje v podjetjih. CAESAR je sofinanciran s strani Evropske unije znotraj programa ARPAF (Pripravljalni akcijski sklad za alpsko regijo).

 

 

OBIŠČITE NOV ODSEK "ZGODBE IN PRIPOVEDI" IN OGLEJTE SI VIDEO ZNAMKE STORYTELLING!